M.O.D.B. proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.

IZDELAVA ORODIJ ZA
STROJE IN IZDELAVA DELOV

Izdelava orodja za sekanje ter orodja
za vzdrževanje strojev in naprav.
Izdelava posameznih delov strojev. Izdelava na podlagi načrtov in
specifikacij strank.!

Posredujte povpraševanje!